Our Aim

 

Projemizin amacı okulda gerçek materyaller kullanılarak ve gerçek bir ortamı yaratılarak (authentic) yabancı dil öğretimini geliştirmektir. Bu yabancı dil eğitimi aynı zamanda yeni medya uygulamalarını da içerisinde barındırmaktadır (internet, ppt, CD-rom, video-mail, SKYPE, web sayfası…).

 

Our aim is to create a real environment with using authentic materials in the classroom so this effects teaching a foreign language. This project has also a side where one can find media activities such as internet, SKYPE, web-page.

 

Projemizin amaçları: (Aims of our project)

 Öğrencilerimizin (for our students)

  •  yabancı dil öğrenmenin önemini kavramasını sağlamak (they are able to understand the importance of learning a foreign language)
  • B2 düzeyinde öğrencilerimizin İngilizce’de konuşma yeteneklerinin geliştirmek (they can develop their language skills up to the level B2)
  • Öğrenmeyi öğrenme yeteneklerini geliştirmek (they can learn how to learn and develop this)
  • Öğrenme süreçlerini planlamayı öğrenmelerini sağlamak (they can plan their learning process)
  • Öğrenme sürecinde öğrencilerimizin dil ve düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yol göstermek (they can develop their language and thinking skills)
  • Grup çalışmalarıyla hedef dillerini öğrenirken birbirlerine yardım etmelerini sağlamak(they can help eachother when they are in group works)
  • Dilini öğrendikleri ülkenin kültürel yapısını öğrenmelerini ve kendi kültürel özelliklerini aktarabilmelerini sağlamak (they can learn the culture of the foreign language and compare and use their mother language with the foreign language)
  • Dil öğrenirken gerçek hayata yönelik konuşmalar yapabilmelerini ve kendi kendilerini değerlendirmelerini sağlamak (they can speak about daily life and evaluate themselves)
  • Sonraki süreçlerde dil öğrenmeye devam etmeleri için öğretim metodlarıyla kalıcı öğrenmenin sağlanması (they will have the lifelong learning)
  • Avrupa Dil Portfolyosunu başarılı bir şekilde kullanılmasını sağlamak (they will learn to use European language portfolio)